Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 08.03.2019r. do godziny 11:00

Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16"

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 08.03.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2. Pytania i udzielone odpowiedzi.

UWAGA ZMIANA TREŚCI PROJEKTU UMOWY

3. Zmiana treści SIWZ z dnia 01.03.2019r.

3.1. Zał. nr 3 do SIWZ_Projekt umowy po modyfikacji z dnia 01.03.2019.

4. INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3