Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019r. do godz. 10:00

Wykonanie projektów budowlanych dla n/w zadań:

Zadanie 1 – ZCP/19/01/009 Zadanie 1. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 5 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 2 – ZCP/19/01/024 Zadanie 4. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 14 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 3 – ZCP/19/01/008 Zadanie 7. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Imieli 2 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 4 – ZCP/19/01/007 Zadanie 08. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 31 i 34 w Rudzie Śląskiej.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 20.03.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert sprawa nr WEZCP_KOZN_19_2019

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 1

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 2

4. Zał. nr 3 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 3

5. Zał. nr 4 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 4

6. Zał. nr 5 do Zaproszenia_Projekt Umowy

7. Zał. nr 6 do Zaproszenia_Oferta (formularz oferty)

8. Zał. nr 7 do Zaproszenia_Wykaz wykonanych zamówień

9. Zał. nr 8 do Zaproszenia_Wykaz osób

10. Zał. nr 9 do Zaproszenia_Oświadczenie Wykonawcy RODO

Odpowiedź na pytanie z dnia 18-03-2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3