Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 21.03.2019r. do godziny 11:00

Wykonanie n/w zadań :

Zadanie 1 – ZCP/19/01/005 Zadanie 05. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Czarnoleśna 9 i 15 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 2 – ZCP/19/01/027 Zadanie 06. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Niedurnego 39 i 41 w Rudzie Śląskiej.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 21.03.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3