Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 26.02.2018r. godz 11:00

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie: PEC.17.3.05 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Chorzowskiej i ul. Kolistej w Rudzie Śląskiej - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/11/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3