Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.04.2018r. godz 11:00.

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

                                                                                                  

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadania:

Część 1 - Zadanie nr 1: ZCP.18.1.21 - Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 125 od ul. Podlas 36 do ul. Bytomska 6 „szkoła”

Część 2 – Zadanie nr 2: ZCP.18.1.25 Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 65 od szkoły przy ul. Norwida do BRW

sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/32/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.Pismo - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3