Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.12.2018r. do godz 10:00

http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

„Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie Śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.(Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe
nr
WEZCP/KOZN/120/2018na zadanie pod nazwą: Wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci ciepłowniczych dla zadania: „ZCP.19.1.22 - Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej oraz 3 indywidualnych węzłów cieplnych w rejonie ul. Podlas”, zostało rozstrzygnięte.

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3