Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 27.05.2019r. do godziny 10:00

Wykonanie n/w zadań :

Zadanie nr 1 pn.: „ZCP/19/01/008 Zadanie 07. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Imieli 2 w Rudzie Śląskiej”.

Zadanie nr 2 pn.: „ZCP/19/01/007 Zadanie 08. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 30 i 41 w Rudzie Śląskiej”.

Zadanie nr 3 pn.: „ZCP/19/01/006 Zadanie 09. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej”

Zadanie nr 4 pn.: „ZCP/19/01/025 Zadanie 10. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku  przy ul. Chorzowska 12 w Rudzie Śląskiej”

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 27.05.2019r. do godziny 10:00

1. SIWZ+ załączniki

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3