Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: NOWY TERMIN do dnia 14.06.2019 r. do godz. 10:00

Wykonanie n/w zadań:

Zadanie nr 1: ZCP/19/01/011 Zadanie 02. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 7 i 9 w Rudzie Śląskiej

Zadanie nr 2: ZCP/19/01/023 Zadanie 03. Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Pokoju 19 i 21 w Rudzie Śląskiej

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 10.06.2019r. do godziny 10:00

UWAGA: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 14.06.2019r. do godziny 10:00.

1. SIWZ Nr WEZCP/PNZN/46/2019

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia (Zadanie nr 1)

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlany (Zadanie nr 1)

4. Zał. nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia (Zadanie nr 2)

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Budowlany (Zadanie nr 2)

6. Zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy (Zadanie nr 1)

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Projekt Umowy (Zadanie nr 2)

9. Zał. nr 8 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

11. Zał. nr 10 do SIWZ - Wykaz osób

12. Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków RODO

13. Zał. nr 12 do SIWZ - Wzór gwarancji

14. Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu Postępowania w Zadaniu nr 1 i nr 2

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3