Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.09.2019r. do godz 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 16.09.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 10.09.2019

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3