Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 23.10.2019r. do godz. 10:00

Umowa o dofinansowanie nr 30/2018
Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II, nr POIS.1.07.02 – 00-0013/17”
W ramach zadania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 23.10.2019r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Informacja o aktualizacji SIWZ - dot. treści Załącznika nr 2 do SIWZ - "Projekt Budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej" opracowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX sp. z o.o.

2a. Załącznik nr 2 do SIWZ - "Projekt Budowlany przebudowy sieci ciepłowniczej" opracowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX sp. z o.o.

3. Pytania i odpowiedzi 17.10.2019r.

3a. Załącznik do Pytania i odpowiedzi 17.10.2019r.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3