Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 10.01.2020r. godz 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 02.01.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r

4.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3