Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 29.01.2020r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.01.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.01.2020R. DO GODZ 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.01.2020r. DO GODZ 10:00.

1. SIWZ + załączniki

2. Projekt

3. ZAWIADOMIENIE 09.01.2020r.

3.1 ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (PO ZMIANIE 09.01.2020r.)

4. ZAWIADOMIENIE 21.01.2020r.

5. Pytania i udzielone odpowiedzi 23.01.2020r.

6. Pytania i udzielone odpowiedzi 24.01.2020r.

6.1 Opinia Konserwatora Zabytków z dnia 29.03.2019r.

6.2 Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przemiotu zamówienia (po zmianie z dnia 24.01.2020r.)

6.3 Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (po zmianie z dnia 24.01.2020r.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3