Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami.
Termin składania ofert: Termin składania ofert: do dnia 29.01.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 17.01.2020r

3. Pytania i odpowiedzi 23.01.2020r.

4. Pytania i odpowiedzi 24.01.2020r.

5. Pytania i odpowiedzi 27.01.2020r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3