Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.02.2020r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 31.01.2020r. do godz. 10:00

 NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do 07.02.2020r. do godz. 10:00

 1. SIWZ + Załączniki nr 3;4;5;6;7

1.1 Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlany

1.2 Zał. nr 2 do SIWZ- Projekt Rozbiórki

2. Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

3. Pytania i udzielone odpowiedzi 04.02.2020r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3