Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.02.2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.02.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie Nr WEZCP_KOZN_6_2020 + załączniki (w tym Zał nr 2 do modyfikacji 07.02.2020r.).

2. Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert 07.02.2020r

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3