Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2020r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2.1 Pytania i udzielone odpowiedzi 02.04.2020r.

2.1.1 DTR do EF K-12 cz.1

2.1.2 DTR do EF K-12 cz.2

2.1.3 DTR do EF K-12 cz.3

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3