Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 03.08.2020r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 27.07.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 03.08.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE

https://weglokoksenergia.logintrade.net

1. Pytanie i udzielona odpowiedź 21.07.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3