Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 14.12.2020r. do godz. 10:00

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.03 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Nazwa zamówienia: Pełnienie funcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Nowe Źródło Nowy Wirek"

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/122/2020

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Wszystkie dokumenty  związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 14.12.2020 r. do godz. 10:00

 

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3