Data publikacji:
Tryb postępowania:
Termin składania ofert: do godz. 12:00 dnia: 22.06.2016r.

Prosimy o przedstawienie w trybie pilnym oferty na następującego zakres robót :
Awaryjny demontaż komina stalowego „BISTYP” H-65 bez konstrukcji wieży w ciepłowni Wygoda w Mikołowie ul. Przelotowa

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać:
1. Propozycję cenową za całość realizacji zadania.
2. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie.
3. Oświadczenie o gotowości do przystąpienia do realizacji zlecenia natychmiast po jego otrzymaniu.
4. Termin i formę płatności, przy czym sugeruje się dokonywanie płatności przelewem w terminie wynoszącym nie mniej niż 30 dni.
5. Termin realizacji zamówienia, przy czym pożądany termin zostaje wyznaczony na 7 dni od otrzymania zlecenia.
6. Referencje, certyfikaty.


Ofertę należy przesłać na adres:

 

Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.,

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32,

lub fax: (32) 274 95 05 w terminie: do godz. 12:00 dnia: 22.06.2016r.


Szczegółowych informacji udziela:
Grzegorz Bizoń – 515 240 250
Aleksander Wieczorke – 515 240 233

 

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3