Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 31.01.2020r. do godz. 10:00


 Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 31.01.2020r. do godz. 10:00

 

 1. SIWZ + Załączniki nr 3;4;5;6;7

1.1 Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlany

1.2 Zał. nr 2 do SIWZ- Projekt Rozbiórki

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami.
Termin składania ofert: Termin składania ofert: do dnia 29.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 17.01.2020r

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 17.01.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.01.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP_KOZN_117_2019 + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 13.01.2020r

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 29.01.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.01.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.01.2020R. DO GODZ 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.01.2020r. DO GODZ 10:00.

1. SIWZ + załączniki

2. Projekt

3. ZAWIADOMIENIE 09.01.2020r.

3.1 ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (PO ZMIANIE 09.01.2020r.)

4. ZAWIADOMIENIE 21.01.2020r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.01.2020r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.01.2020r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 10.01.2020r. godz 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 02.01.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 02.01.2020r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 03.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.01.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.12.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP_KOZN_108_2019 + załączniki

2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3