Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 14.04.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19" w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 14.04.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki WEZCP/KOZN/41/2020

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

więcej >


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19" w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 14.04.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załaczniki WEZCP/KOZN/40/2020

2. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.04.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 34/2018
Projekt „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej”,
nr POIS.01.07.02-00-0006/18 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.04.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki (po zmianie z dnia 03.04.2020r.)

1.1 Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany

2.0. Pytania i udzielone odpowiedzi 03.04.2020r.

3. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.04.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.04.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2.0. Pytania i udzielone odpowiedzi 08.04.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki od 3 do 8

1.1. Projekt Budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ

1.2. Projekt Rozbiórki - załącznik nr 2 do SIWZ

2.0. Pytania i udzielone odpowiedzi 03.04.2020r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 17.04.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 09.04.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.04.2020r. do godz. 10:00.

1. SIWZ + załączniki

2.1 Pytania i udzielone odpowiedzi 02.04.2020r.

2.1.1 DTR do EF K-12 cz.1

2.1.2 DTR do EF K-12 cz.2

2.1.3 DTR do EF K-12 cz.3

2.2 ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKLADANIA OFERT z dnia 06.04.2020r.

2.3 Pytania i udzielone odpowiedzi 14.04.2020r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 01.04.2020r. do godz. 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III”

POIS.01.07.02-00-0003/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 01.04.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki WEZCP_KOZN_10_2020

2. Pytania i odpowiedzi 25.03.2020 r.

3. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 01.04.2020r. do godz. 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III”

POIS.01.07.02-00-0003/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 01.04.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki WEZCP_KOZN_9_2020

2. Pytania i odpowiedzi 25.03.2020 r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 30.03.2020r. do godz. 10:00


 

 

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III”

POIS.01.07.02-00-0003/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 30.03.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 26.03.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.03.2020r. do godz. 14:00


Miejsce składania ofert: zgodnie z treścią Zaproszenia w terminie do dnia 19.03.2020r. do godz. 14:00

1. Zaproszenie + załączniki GKWE/KOZN/47/2020

 

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3