Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: zaproszenie do składania ofer
Termin składania ofert: do dnia 27.12.2017r. do 10.00


Szczegółowy opis w załączniku

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp z o.o.
41-700 Ruda Śląska,
ul. Szyb Walenty 32 pokój 102
lub drogą mailową e.sobieraj@weglokoksenergia.pl

1. Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż sieci ciepłowniczej napowietrznej.pdf

2. Wzór umowy.pdf

więcej >


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 05.12.2017r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 27.10.2017 r. do godziny 12:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 27.10.2017r. do godziny 12:00

1.SIWZ

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 25.10.2017r. godz 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 25.10.2017r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. ODPOWIEDZI NA PYTANIA z 24.10.2017

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 06.10.2017r. godz 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 06.10.2017r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2.Pytania i odpowiedzi

więcej >


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.10.2017r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Odpowiedzi na pytania z 29.09.2017r.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 24.08.2017r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 24.08.2017r. do godziny 10:00

1.SIWZ

Postępowanie UNIEWAŻNIONE

2.Pismo o unieważnieniu

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 28.07.2017 r. do godziny 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 28.07.2017r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 24.07.2017r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3