Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.01.2020r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.01.2020r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 10.01.2020r. godz 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 02.01.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

4.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 02.01.2020r. do godziny 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie + Załączniki

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert

Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 (po zmianie) 31.12.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 03.01.2020 r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 30/2018

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska – Projekt II”

POIS.01.07.02-00-0013/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i

chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 03.01.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.12.2019r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.12.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP_KOZN_108_2019 + załączniki

2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 34/2019

Projekt: „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” nr POIS.01.07.02-00-0006/18

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepłai chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarkiProgramu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 19.11.2019 r.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 30/2018

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska – Projekt II”

POIS.01.07.02-00-0013/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i

chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 19.11.2019 r.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki 

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 19.11.2019 r.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 19/2017

Projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła”

POIS.01.07.02-00-0026/16

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na

terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej                                        

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji

śląsko-dąbrowskiej

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 19.11.2019 r.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3