Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.03.2020r. do godz. 14:00


Miejsce składania ofert: zgodnie z treścią Zaproszenia w terminie do dnia 19.03.2020r. do godz. 14:00

1. Zaproszenie + załączniki GKWE/KOZN/47/2020

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 01.04.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 30/2018

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska – Projekt II”

POIS.01.07.02-00-0013/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i

chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 01.04.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 26.03.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2020r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.03.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki GKWE_KOZN_25_2020

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.03.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.03.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + Załączniki WEZCP_PNZN_15_2020

2. Zał. nr 6 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego

3. Odpowiedzi na pytania 11.03.2020

3a. Zdjęcia terenu EC Mikołaj

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 17.02.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19" w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.02.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie oraz załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.02.2020 r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19"

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.02.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie Nr WEZCP_KOZN_6_2020 + załączniki (w tym Zał nr 2 do modyfikacji 07.02.2020r.).

2. Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert 07.02.2020r

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.02.2020 r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19"

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.02.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP_KOZN_8_2020 + załączniki

2. Plan sytuacyjny z zaznaczonym punktem A.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.02.2020r. do godz. 10:00


 Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 31.01.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do 07.02.2020r. do godz. 10:00

 

 1. SIWZ + Załączniki nr 3;4;5;6;7

1.1 Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Budowlany

1.2 Zał. nr 2 do SIWZ- Projekt Rozbiórki

2. Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

3. Pytania i udzielone odpowiedzi 04.02.2020r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami.
Termin składania ofert: Termin składania ofert: do dnia 29.01.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 17.01.2020r

3. Pytania i odpowiedzi 23.01.2020r.

4. Pytania i odpowiedzi 24.01.2020r.

5. Pytania i odpowiedzi 27.01.2020r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 17.01.2020r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 17.01.2020r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP_KOZN_117_2019 + załączniki

2. Pytania i odpowiedzi 13.01.2020r

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >