Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 21.03.2019r. do godziny 11:00


Wykonanie n/w zadań :

Zadanie 1 – ZCP/19/01/005 Zadanie 05. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Czarnoleśna 9 i 15 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 2 – ZCP/19/01/027 Zadanie 06. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Niedurnego 39 i 41 w Rudzie Śląskiej.

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 21.03.2019r. do godziny 11:00

 

1. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019r. do godz. 10:00


Wykonanie projektów budowlanych dla n/w zadań:

Zadanie 1 – ZCP/19/01/009 Zadanie 1. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 5 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 2 – ZCP/19/01/024 Zadanie 4. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 14 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 3 – ZCP/19/01/008 Zadanie 7. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Imieli 2 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 4 – ZCP/19/01/007 Zadanie 08. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 31 i 34 w Rudzie Śląskiej.

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 20.03.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert sprawa nr WEZCP_KOZN_19_2019

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 1

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 2

4. Zał. nr 3 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 3

5. Zał. nr 4 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 4

6. Zał. nr 5 do Zaproszenia_Projekt Umowy

7. Zał. nr 6 do Zaproszenia_Oferta (formularz oferty)

8. Zał. nr 7 do Zaproszenia_Wykaz wykonanych zamówień

9. Zał. nr 8 do Zaproszenia_Wykaz osób

10. Zał. nr 9 do Zaproszenia_Oświadczenie Wykonawcy RODO

Odpowiedź na pytanie z dnia 18-03-2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 08.03.2019r. do godziny 11:00


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16"

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 08.03.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2. Pytania i udzielone odpowiedzi.

UWAGA ZMIANA TREŚCI PROJEKTU UMOWY

3. Zmiana treści SIWZ z dnia 01.03.2019r.

3.1. Zał. nr 3 do SIWZ_Projekt umowy po modyfikacji z dnia 01.03.2019.

4. INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 26.02.2019r. do godziny 10:00

Zaproszenie WEZCP_KOZN_15_2019

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 13.02.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ_NR_WEZCP_PNZN_11_2019

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

4. Zał. nr 3 do SIWZ - STWiORBiRSC

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy

6. Zał. nr 5 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

9. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie RODO

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 31.01.2019r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 31.01.2019r. do godziny 11:00

1.SIWZ+ załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 09.01.2019r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 09.01.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ+ załączniki

2. Informacja o wyborze oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 10.01.2019 r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 10.01.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ_NR_WEZCP_PNZN_127_2018

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

4. Zał. nr 3 do SIWZ - STWiORBiRSC

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy

6. Zał. nr 5 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

9. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia Wykonawcy (RODO)

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 08.01.2019r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 08.01.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ_NR_WEZCP_PNZN_123_2018

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

4. Zał. nr 3 do SIWZ - STWiORBiRSC

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy

6. Zał. nr 5 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (Potencjał Kadrowy)

9. Zał. nr 8 do SIWZ -Wzór oświadczenia Wykonawcy

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3