Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.12.2018r. do godz 10:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

  Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie Śląskim działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.12.2018r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 29.11.2018r. do godziny 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 29.11.2018r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs oferet z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 14.11.2018 r. do godziny 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.11.2018 r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 19.11.2018r. do godziny 11:00

1. SIWZ_Nr_WEZCP_PNZN_114_2018

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlano-Wykonawczym opracowany przez Zespół Projektowo-Realizacyjny „PROSAN” s.c

4. Zał. nr 3 do SIWZ - STWiORBiRSC

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy

6. Zał. nr 5 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób (Potencjał kadrowy)

9. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie RODO

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 15.11.2018 r. do godziny 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 18.10.2018r.


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

  Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska” POIS.01.07.02-00-0006/17

  w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
  w województwie Śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 18.10.2018r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi + załącznik.

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs oferet z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 19.10.2018 r. do godziny 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 07.09.2018r.


Przetarg na realizację Zadania pn.:

„Wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci ciepłowniczych
dla n/w zadań:

Zadanie 1 – ZCP/19/I/001 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZG 8 ul. Czereśniowa do komory ZG 11
ul. Tiałowskiego”,

Zadanie 2 - ZCP/19/I/002 – Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 7  ul. Chryzantem do komory ZR 14  ul. Wolności",

Zadanie 3 - ZCP/19/I/003 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 15 ul. Wolności do komory ZR 16 ul. Wolności oraz od komory ZR 17 ul. Wolności do stacji zasuw ST II ul. Szyb Powietrzny”,

Zadanie 4 - ZCP/19/I/004 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory ZR 26 ul. Magazynowa do komory ZR 27
ul. Magazynowa”,

Zadanie 5 - ZCP/19/I/006 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: „Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory MB 3 ul. Górnośląska do komory SO3
ul. Górnośląska”.

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 07.09.2018r. do godziny 11:00.

1. SIWZ+ załączniki

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3