Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z możliwością przeprowadzenia negocjacji
Termin składania ofert: 01.08.2018r. godz. 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 01.08.2018r. do godziny 11:00.

1.SIWZ

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 12.07.2018r.


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 12.07.2018r. do godziny 11:00

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 29.06.2018 r. do godziny 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 29.06.2018r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Pytania i udzielone odpowiedzi 21.06.2018

3. Pytania i udzielone odpowiedzi 27.06.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 15.06.2018 r. do godziny 11:00


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 15.06.2018r. do godziny 11:00

1. Zaproszenie + załączniki WEZCP_KOZN_57_2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 15.06.2018 r. do godziny 11:00


 

 

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 15.06.2018r. do godziny 11:00

1. SIWZ_NR_WEZCP_PNZN_58_2018

2. Zał. nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa

3. Zał. nr 2 do SIWZ - STWiORBiRSC

4. Zał. nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy

5. Zał. nr 4 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

6. Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór gwarancji

9. INFOFRMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 06.06.2018 r. do godziny 11:00


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 06.06.2018r. do godziny 11:00

1. Zaproszenie + załączniki WEZCP_KOZN_56_2018

2. NOWY - Zał. nr 4 do Zaprosznia - Oferta (formularz oferty)

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 05.06.2018 r. do godziny 11:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 25.05.2018 r. do godziny 11:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 25.05.2018r. do godziny 11:00

1.SIWZ

2. Pytania i udzielone odpowiedzi dnia 18.05.2018r.

3. Projekt przebudowy RK-1

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >

Siedziba Węglokoks Energia ZCP

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
zcp@weglokoksenergia.pl

Rejestr przedsiębiorców:
NIP 641-10-06-444
Regon 272661854

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3