Informacje z zakresu działalności WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. jako Operatora Sieci Dystrybucyjnej OSD

 

Na podstawie art. 7 ust 8I ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) nasze przedsiębiorstwo publikuje poniższe informacje wynikające z ustawy oraz aktualizacją tych informacji równą co najmniej raz na kwartał:

 

Informacje o naszej działalności jako OSD w II kwartale 2020r.

1. Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej o napięciu wyższym niż 1 kV

2. Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączeni źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

3. Informacja dotycząca dostępu mocy przyłączeniowej źródeł w latach 2021-2025 dla sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV - link do dokumentu

4. Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok poprzedni - link do dokumentu

 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. na obszarze systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w myśl art. 40 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz. 478, z póź. zm).

 

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.86.2019.MPo1.PW-203466 z dnia 15 października 2019 r.

Plan połączenia   >> 

ZestawFEIiS UEFS

media

sidebar3