Weglokoks Energia ZUT sp. z o. o – Zakład Usług Technicznych – świadczy przede wszystkim usługi techniczno - eksploatacyjne dla Grupy WĘGLOKOKS ENERGIA, ale planuje także powalczyć w przyszłości o klientów zewnętrznych.


Dzięki powołaniu spółki usługowej, spółki ciepłownicze wchodzące w skład Węglokoks Energia sp. z o.o. mogą skupić się na głównej działalności jaką jest produkcja ciepła. Węglokoks Energia ZUT sp. z o. o koncentruje się natomiast na następujących kierunkach działania:


- świadczenie usług remontowych na infrastrukturze ciepłowniczej – wykonywanie bieżących prac remontowych na sieciach przesyłowych, wymiennikach, źródłach wytwarzania, innych urządzeniach pomocniczych,
- świadczenie usług wykonawczych – pełna realizacja zadań związanych z inwestycjami, w tym świadczenie usługi kompleksowej od fazy projektowania do końcowych odbiorów,
- świadczenie usług obsługi technicznej – bieżąca obsługa i utrzymanie infrastruktury technicznej i obiektowej w tym energetycznej oraz optymalizacja i zarządzanie mediami,
- świadczenie usług pogotowia technicznego.


Bazą dla działalności WE ZUT sp. z o.o. jest przejęty z PEC Ruda Śląska sp. z o.o. (obecnie WE ZCP) Zakład Remontowy wraz z jego pracownikami, infrastrukturą techniczną oraz prowadzonymi inwestycjami i remontami. Ponadto Spółka obejmuje także eksploatację sieci cieplnych oraz realizację zleceń zewnętrznych w Węglokoks Energia NSE sp. z o. o. oraz Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o., co związane jest z przejęciem części pracujących w tych spółkach pracowników.


Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wszystkich podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Węglokoks w obszarze całościowego zarządzania systemami ciepłowniczymi, w tym rozproszonymi źródłami ciepła oraz obsługą urządzeń i instalacji obiektowych.


Jednocześnie zakłada się intensywne wyjście na rynek zewnętrzny, na którym duża grupa specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży będzie gwarancją jakości oferowanych usług.

media

rodo

Lekcje ciepła kl I-V   >> 

 

media

sidebar3