Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki wraz z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim uczestniczyli w biesiadzie barbórkowej spółki Węglokoks Kra

Grupa WĘGLOKOKS oraz Grupa Ferrum zawarły umowę ramową, na mocy której WĘGLOKOKS S.A. będzie zaopatrywał Ferrum w surowiec niezbędny dla produkcji rur

Czy postindustrialna Europa powinna się zindustrializować? Czy cel wytyczony w strategii lizbońskiej, aby Unia Europejska była najbardziej konkurencyjną i najszybciej rozwijającą się gospodarką bazującą na wiedzy na świecie może zostać osiągnięty?

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Huta Pokój" S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015r.

Firma Deloitte wraz z dziennikiem "Rzeczpospolita" przeprowadziła analizę największych firm w 18 krajach Europy Środkowej i Ukrainie ("CE Top 500" )