Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Huta Pokój" S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych akcji imiennych i objęcia nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do HUTY ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach.

W dniu 24 września br. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Huta Pokój" S.A.

Wobec powyższego spółka HUTA ŁABĘDY S.A. stała się akcjonariuszem spółki "Huta Pokój" S.A. z 35,09% udziałem w kapitale zakładowym tej Spółki. Aktualne łączne zaangażowanie kapitałowe WĘGLOKOKS S.A. i HUTY ŁABĘDY S.A. w spółce "Huta Pokój" S.A. wynosi 51,65%.