W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 12 czerwca 2018 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
z siedzibą w Brzeszczach Pan Bogdan Gorgol.