Drukuj

Siedziba Węglokoks Energia NSE

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.
ul. A.Mickiewicza 2
32-620 Brzeszcze
T: 32 73-73-100 do 103, F: 32 73-73-105
nse@weglokoksenergia.pl

NIP 646-13-47-265
REGON 273106474
Kapitał zakładowy: 69 362 400 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydz. Gosp. - KRS 0000054901

media

media

sidebar3

media

Lekcje ciepła kl I-V   >> 

 

ZestawFEIiS UEFS