Zgodnie z artykułem 13 RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Zapoznaj się z ochroną danych osobowych w Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

- Co to jest RODO?

- Informacja RODO dla kontrahentów Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.

- Informacja RODO dla klientów z Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.