WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania energii cieplnej w pięciu kotłowniach, zlokalizowanych na terenie pięciu gmin.

 

Cztery ciepłownie (ZC Brzeszcze, ZC Czeczott, ZC Piast i ZC Ziemowit) posiadają pozwolenia zintegrowane obejmujące w jednej decyzji zezwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu do środowiska oraz odprowadzanie ścieków. Kotłownia ZC Janina posiada pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza. Spółka uczestniczy także we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla i posiada stosowne zezwolenia dla każdej z instalacji.

 

Emisja w żadnym z Zakładów Ciepłowniczych nie przekracza limitów rocznych emisji narzuconych pozwoleniami środowiskowymi. Każdą eksploatowaną jednostkę kotłową obowiązują dopuszczalne poziomy emisji tzw. standardy emisji. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w nowe układy oczyszczania spalin, wszystkie kotły eksploatowane w WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. spełniają obowiązujące standardy emisji.

 

Spółka na bieżąco wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Żaden z Zakładów Ciepłowniczych nie został obciążony karami z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego.