Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 04.07.2022 r. do godz.: 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 04.07.2022r. do godz. 10:00

1. ZAPROSZENIE WENSE/KOZN/66/2022 + ZAŁĄCZNIKI