Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 30.06.2022r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 30.06.2022r. do godz. 10:00

1. SIWZ WENSE/PNZN/60/2022 + załączniki