Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 28.07.2022r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 28.07.2022r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie nr WENSE/KOZN/79/2022 + załączniki 

2. Zmiana treści Zaproszenia z dnia 19.07.2022 r.

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - OFERTA - Formularz cenowy oferty po zmianach z dnia 19.07.2022 r.