Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WENSE/PNZN/105/2022
Termin składania ofert: po zmianie do dnia 28.10.2022r. do godz. 12:00