Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.11.2022r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 09.11.2022r. do godz. 10:00

SIWZ WENSE/PNZN/108/2022 + załączniki  

Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załączniki 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty