Zakończone postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 12.07.2017 r.


WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Spółek wskazanych powyżej informuje, że Postępowanie Zakupowe na dostawę gazów technicznych dla Spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia (GK WE) z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach.
  • Zadanie 2: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
  • Zadanie 3: Dostawa gazów technicznych dla WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,

prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade, przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego nr Z13/193496 zostało rozstrzygnięte.

Zamawiający, na podstawie wyników przeprowadzonej w dniu 12.07.2017r. o godzinie 11:00 do 12:00 aukcji elektronicznej, dokonali wyboru oferty, którą złożył Wykonawca:

STP & DIN CHEMICALS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowana przez komplementariusza STP & DIN CHEMICALS Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-BiałaZadanie 1 na kwotę 12 022,30 zł netto, Zadanie 2 na kwotę 35 994,30 zł netto, Zadanie 3 na kwotę 4 784,80 zł netto.

więcej >