Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami WENSE/KOZN/39/2023
Termin składania ofert: do dnia 10.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/KOZN/39/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Konkurs ofert na realizację Zadania:

„NSE/23/UR/004 – Remont sklepienia kotła WR 10/M w Zakładzie Ciepłowniczym Janina w Libiążu”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/KOZN/39/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023r. do godziny 10:00.

Zaproszenie nr WENSE/KOZN/39/2023

Zał. nr 1 do Zaproszenia - Projekt Umowy

Zał. nr 2 do Zaproszenia - OFERTA - Formularz oferty

Zał. nr 3 do Zaproszenia - Wykaz wykonanych zamówień

Zał. nr 4 do Zaproszenia - Wzór oświadczenia RODO

Zał. nr 5 do Zaproszenia - Kl. inform. Zamawiającego wynikająca z RODO
Zał. Nr 6 do Zaproszenia - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z38/193494
Termin składania ofert: do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 03.03.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 07.03.2023 r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/29/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/20/01/037 Budowa placu magazynowego żużla w Zakładzie Ciepłowniczym "Janina" w Libiążu - PROJEKTOWANIE

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/29/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ Nr WENSE/PNZN/29/2023 + załączniki

2. Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 27.02.2023 do godz.: 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/23/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/22/01/014 - Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Działu Inwestycji i budynku Izby Pamięci w ZC Ziemowit

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/23/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2023 r. do godziny 10.00.

 

1. SIWZ WENSE/PNZN/23/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 01.03.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/27/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„NSE/22/01/012 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów przy ul. Węglowej w Bieruniu (ZC Piast)”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/27/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ Nr WENSE/PNZN/27/2023 + załączniki

2. Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 27.02.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/26/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/23/01/001 „Budowa węzła cieplnego i sieci ciepłowniczej łączącej układ kogeneracji (silniki gazowe) z siecią ciepłowniczą 2xDN250 w Brzeszczach przy ul. Drobniaka” – dokumentacja projektowa.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/26/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ Nr WENSE/PNZN/26/2023 + załączniki

2. Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 20.02.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/21/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

NSE/23/01/002 - Przebudowa dwóch sieci napowietrznych w kierunku przeróbki węgla i nagrzewnic szybowych - ETAP III na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/21/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆPRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023r. do godziny 10:00.

1. SIWZ NR WENSE/PNZN/21/2023 + załączniki

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 24.02.2023 do godz.: 12:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/22/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„Budowa alternatywnego nawęglania kotłowni ZC Czeczott - PROJEKTOWANIE”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/22/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2023 r. do godziny 12.00.

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do dnia 17.02.2023r. do godziny 12:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - do dnia 24.02.2023r. do godziny 12:00

1. SIWZ WENSE/PNZN/22/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. I TURA pytań i zmiana SIWZ_ z dnia 13.02.2023

3. ZMIANA SIWZ z dnia 15.02.2023

4. II TURA pytań i zmiana SIWZ z dnia 20.02.2023

5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 14.02.2023r. do godz. 10:00


Skła­da­nie ofert w ter­mi­nie do dnia 14.02.2023r. do godz. 10:00

Wszyst­kie in­for­ma­cje, wraz z za­łącz­ni­ka­mi zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na plat­for­mie za­ku­po­wej LO­GIN­TRA­DE.

https://​weg​lo­ko​ksen​er­gi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE nr Z34/193494

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

więcej >