Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 06.02.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.02.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 24.02.2023 do godz.: 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/16/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„NSE/22/01/011 Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Janina”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/16/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2023 r. do godziny 10.00.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 21.02.2023 r. do godziny 10:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 24.02.2023 r. do godziny 10:00

 

1. SIWZ WENSE/PNZN/16/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. I TURA pytań i zmiana SIWZ z dnia 31.01.2023r. 

3. II TURA pytań i zmiana SIWZ z dnia 08.02.2023r. 

4. III TURA pytań i zmiana SIWZ z dnia 20.02.2023r. 

5. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 15.12.2022r. do godz.: 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 15.12.2022r. do godz. 10:00

 

1. ZAPROSZENIE WENSE/KOZN/119/2022 + ZAŁĄCZNIKI

 

2. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 22.12.2022 do godz.: 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 15.12.2022r. do godz. 10:00

Nowy termin składania ofert do dnia 22.12.2022r. do godz. 10:00

 

1. SIWZ WENSE/PNZN/116/2022 + ZAŁĄCZNIKI

2. I Tura pytań i zmiana treści SIWZ

3. II Tura pytań 08.12.2022r.

4. III Tura pytań 12.12.2022r.

5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 08.12.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WENSE/PNZN/111/2022
Termin składania ofert: w terminie do dnia 05.12.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.11.2022r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 09.11.2022r. do godz. 10:00

SIWZ WENSE/PNZN/108/2022 + załączniki  

Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załączniki 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >