Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 26.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.10.2022r. do godz. 10:00 

w terminie do dnia 26.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi z dn. 20.10.2022 r. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 11.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 11.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: w terminie do dnia 10.10.2022r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 26.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 26.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 16.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 06.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 09.09.2022r. do godz. 10:00


Miej­sce skła­da­nia ofert:

WĘ­GLO­KOKS ENER­GIA sp. z o.o.
ul. Mic­kie­wi­cza 29, 40-085 Ka­to­wi­ce
w po­ko­ju nr 5.62 wie­ża "B",

w ter­mi­nie do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00 

w ter­mi­nie do dnia 02.09.2022r. do godz. 10:00 

w ter­mi­nie do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00

1. SIWZ nr WE­NSE/PNZN/94/2022 + za­łącz­ni­ki  

2. Pytania i odpowiedzi z dnia 17.08.2022r. 

3. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.08.2022r.

3.1 Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianach z dnia 25.08.2022r.

3.2 Załącznik nr 3 do SIWZ - OFERTA - Formularz cenowy oferty po zmianach z dnia 25.08.2022r. 

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE Z28/193494
Termin składania ofert: do dnia 16.08.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.08.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >