Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WENSE/PNZN/91/2022
Termin składania ofert: do dnia 26.08.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 02.08.2022r. do godz. 12:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 02.08.2022r. do godz. 12:00

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 25.07.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 28.07.2022r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 28.07.2022r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie nr WENSE/KOZN/79/2022 + załączniki 

2. Zmiana treści Zaproszenia z dnia 19.07.2022 r.

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - OFERTA - Formularz cenowy oferty po zmianach z dnia 19.07.2022 r. 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 12.07.2022r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 12.07.2022r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Unieważnienie postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 14.07.2022r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 14.07.2022r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie + załączniki

2. Unieważnienie postępowania

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 20.07.2022r. do godz. 10:00


Miej­sce skła­da­nia ofert:

WĘ­GLO­KOKS ENER­GIA sp. z o.o.
ul. Mic­kie­wi­cza 29, 40-085 Ka­to­wi­ce
w po­ko­ju nr 5.62 wie­ża "B",

w ter­mi­nie do dnia 14.07.2022r. do godz. 10:00 

w ter­mi­nie do dnia 20.07.2022r. do godz. 10:00 

1. SIWZ WE­NSE/PNZN/72/2022 + za­łącz­ni­ki 

2. Pytania i odpowiedzi 05.07.2022 r. 

3. Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 14.07.2022r. do godz. 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 14.07.2022r. do godz. 10:00

1. SIWZ + załączniki

więcej >