Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 02.06.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE nr Z23/193494
Termin składania ofert: do dnia 17.03.2022r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 17.03.2022r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 08.02.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 08.02.2022r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 09.02.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 09.02.2022r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 07.02.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 07.02.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 02.02.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2022 r. do godz. 10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 16.11.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.11.2021r. do godz.10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Pytania i odpowiedzi z dn. 05.11.2021r. 

Pytania i odpowiedzi z dn. 10.11.2021r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: do dnia 18.02.2022r. do godz. 10:00


flagi

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0001/20-00

Projekt ,,Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”

POIS.01.01.01-00-0001/20-00

w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z

odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,

oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

- Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction,

przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie dokumentów i oświadczeń (pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie - skany w formacie PDF) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego (podpisem zaufanym).

- Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail. Oferty złożone w taki sposób nie będą brane pod uwagę, jako oferty złożone w niniejszym Postępowaniu.

Składanie ofert w terminie do dnia 22.12.2021r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 28.01.2022r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2022r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 18.02.2022r. do godz. 10:00

1. SIWZ Nr WENSE_PNBN_113_2021 + załączniki

Postępowanie zostało obublikowane również za pomocą Platformy BK2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75703

2. Pytania i odpowiedzi, I Tura - Pyt 1-3

2.1. SIWZ, PFU, Projekt Umowy w formacie WORD

2.2. PB_Tom I_PZT_Opis techniczny i PB_Tom II _PAB_Opis techniczny w formacie WORD

2.3. PB_PT_Tom III_Opis techniczny w formacie WORD

3. Pytania i odpowiedzi, II Tura - Pyt. 4-23

4. Pytania i odpowiedzi, III Tura - Pyt. 24-30

5. Pytania i odpowiedzi, IV Tura - Pyt. 31-199

5.1. Zmiania SIWZ po IV turze pytań 

5.2. Zał. nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie w dniu 03.01.2022

5.3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianie w dniu 03.01.2022

5.4. Zał. nr 1 do Projektu Umowy - Parametry Gwarantowane po zmianie w dniu 03.01.2022

5.5. Zał. nr 3 do Projektu Umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy po zmianie w dniu 03.01.2022

6. Pytania i odpowiedzi, V Tura - Pyt. 200-239

6.1. Zmiana SIWZ po V turze pytań

6.2. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianie w dniu 19.01.2022r.

7. Informacja o zmianie terminu realizacji Umowy i terminu składania ofert + Projekt Umowy

8. Pytania i odpowiedzi, VI Tura - Pyt. 240

9. Informacja z otwarcia ofert.

10. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >