Bogdan Gorgol  
Prezes Zarządu

 

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o. o związanyz górnictwem węgla kamiennego i energetyką, gdzie pełnił funkcje w Zarządach Spółek. Doświadczenie to obejmowało m.in. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. , Rudzką Spółkę Węglową S.A , Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o i Węglozbyt Zaopatrzenie Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych firm z branży energetycznej, górniczej, hutniczej i budowlanej, m.in. w Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o, Kopalni Rudzkie Sp. z o.o, Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego HYDROGÓR Sp. z o.o.W swojej wcześniejszej pracy zawodowej odpowiadał w firmach za funkcjonowanie m.in. obszarów: controllingu i budżetowania, inwestycji i remontów, restrukturyzacji, jakości produkcji, marketingu i sprzedaży.

Od lat zajmuje się tematyką układów energetycznych schładzających wyrobiska górnicze (współautor patentów ) w kontekście zwalczania zagrożeń temperaturowych w kopalniach węgla kamiennego.

Z Węglokoks Energia sp. z o. o. związany od 2003 roku (wówczas EGW przekształcone później we Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o. o), gdzie od 2014 roku zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Operacyjnego.