Ciepło systemowe to ogrzewanie i ciepła woda dla mieszkań, lokali użytkowych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej wytwarzane w źródłach oddalonych od budynków, do których jest dostarczane siecią ciepłowniczą. To najbardziej bezpieczny, bezobsługowy i wygodny w użytkowaniu sposób ogrzewania, dostępny przez cały rok.

Ciepło systemowe codziennie ogrzewa ponad 15 mln Polaków. To całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do budynków przez systemy miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo ogrzewanie w pracy i w domu, które nie wymagają praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie.
Ciepło systemowe jest zielonym, ekologicznym ciepłem – dzięki wysokim normom, związanym z produkcją i dostawą ciepła, ogrzewanie to jest przyjazne dla środowiska naturalnego.

Węglokoks Energia NSE jest członkiem programu Ciepło Systemowe. Jego organizatorem jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, do której należą dostawcy Ciepła Systemowego i ponad 270 firm z branży ciepłowniczej, które oferują ogrzewanie i ciepłą wodę ponad połowie polskich rodzin.

Więcej informacji na temat naszego startegicznego produktu znajdą Państwo tutaj: www.cieplosystemowe.pl