W dniu 9 sierpnia 2016 r. w drodze przeprowadzonego przez  Radę Nadzorczą WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu wyłonieni, a następnie powołani zostali:

 

Prezes Zarządu – p. Jacek Boroń,

 

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju - p. Marek Gralec.

 

 

 

sidebar3