Ogłoszenie rekrutacyjne

WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Główny Specjalista ds. Przyłączeń w Dziale Projektów Rozwojowych

Ilość etatów: 1

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

·       oferowanie usług i produktów spółek należących do grupy kapitałowej Węglokoks Energia w szczególności obejmujących przyłączenia do sieci ciepłowniczych oraz usługi eksploatacji infrastruktury technicznej;

·       pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z klientami;

·       opracowywanie ofert, negocjowanie warunków, przygotowywanie i zawieranie umów na świadczone usługi;

·       wykonywanie analiz technicznych i ocen ekonomicznych projektów związanych z rozwojem rynku i świadczeniem usług, w szczególności ocen rentowności inwestycji przyłączeniowych;

·       obsługa klienta i koordynowanie czynności wykonywanych na rzecz klienta przez inne jednostki organizacyjne w sprawach związanych z przyłączeniami nowych obiektów do sieci ciepłowniczych;

·       zarządzanie zespołem pracowników;    

·       współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu:

o   zapewnienia skutecznej i kompletnej obsługi potencjalnych klientów Spółki,

o   realizacji racjonalnego rozwoju rynku, w tym rozwoju sieci ciepłowniczych,

o   aktywnego kreowania pozytywnego wizerunku firmy;

Wymagania:

·       wykształcenie wyższe;

·       2-3 lata na podobnym stanowisku lub stanowisku związanym branżą energetyczną i/lub handlem;

·       łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

·       postawa pro kliencka, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji oraz utrzymywania relacji z klientem;

·       znajomość podstawowych zagadnień dotyczących projektowania, budowy eksploatacji sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz znajomość procesu inwestycyjnego z warunkami jego realizacji

·       umiejętność współpracy w zespole;

·       znajomość programów komputerowych pakiet MS Office (Word, Excel);

·       kreatywność i zdolność do samodzielnej pracy;

·       prawo jazdy kat. B.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert do Działu Kadr WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@weglokoksenergia.pl

Termin składania ofert  upływa z dniem: 09.09.2016 r.

Będziemy kontaktowali się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 101, poz.926, ze zm.)”

sidebar3